Duurzame palmolie?

Een alternatief voor bedrijven is 'duurzame palmolie'. Er zijn wereldwijd een aantal certificeringssystemen voor duurzame palmolie waarbij het keurmerk van de in 2004 opgerichte Round Table for Sustainable Palmoil (RSPO)1het meeste wordt gebruikt.

RSPO

De RSPO is een mondiale organisatie waarin meerdere stakeholders uit de palmolie-industrie (planters, producenten, verwerkers, investeerders) en maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd. Er zijn 3252 leden. Er zijn geen overheden bij betrokken.

De RSPO heeft duurzaamheidscriteria voor palmolie vastgesteld. Zo mag er o.a. geen grond worden gebruikt voor palmolieplantages waar sinds eind 2005 waardevolle bossen zijn gekapt en moeten de rechten van de lokale bevolking en werknemers worden gerespecteerd.

In 2008 werd de eerste lading palmolie gecertificeerd. De RSPO-criteria zijn internationaal geaccepteerd. Inmiddels is 21 procent van de wereldwijde palmolie gecertificeerd door de RSPO. Dat is 12,22 miljoen ton palmolie, 2,52 miljoen hectare.

Kritiek

Op de duurzaamheidscriteria en certificeringsmethode van de RSPO en de handel in palmolie-certificaten is in de afgelopen jaren veel kritiek geleverd. Er zijn nog steeds veel conflicten met de lokale bevolking over landrechten, mensenrechten worden geschonden, rivieren vervuilt en regenwoud gekapt.

Een ander kritiekpunt op het RSPO initiatief is dat het zelfregulering betreft. Palmolie is duurzaam als de RSPO zegt dat het duurzaam is. Maar wat is dan de rol en verantwoordelijkheid van de overheid?

Verschuilen achter de RSPO

Zowel de EU als Nederland verschuilen zich achter de RSPO. De EU en Nederland willen alleen nog maar duurzame palmolie invoeren en baseren hier wetgeving en beleid op. Echter, de verantwoordelijkheid voor duurzame palmolie wordt door de EU en de Nederlandse overheid afgewenteld op de RSPO.

Onze mening over de RSPO

Het karakter van de RSPO is tweeledig:

  1. een platform waar bewustwording over de schadelijke effecten van palmolieproductie wordt gecreëerd.
  2. een certificeringssysteem voor palmolie.

Als platform werkt de RSPO; als certificeringssysteem niet. De meeste RSPO-leden zijn afkomstig uit de industrie. Deze bedrijven zullen komen niet met strikte duurzaamheidscriteria die hun economische belangen schaden.

Duurzame palmolie bestaat niet

Wij hebben geen vertrouwen in het duurzaam produceren van palmolie. Zolang er voor duurzame palmolie, bossen worden gekapt, drinkwater wordt vergiftigd, dieren worden vermoord en diersoorten uitsterven, geloven wij niet in duurzame palmolie. Genoegen nemen met een certificeringsmethode die niet volstaat, kan geen optie zijn: het regenwoud verdwijnt razendsnel.

De lijsten met producten op deze website zijn palmolievrij zodat je zeker weet dat je niet bijdraagt aan de vernietiging van tropische bossen.

NOTEN

  1. RSPO. http://www.rspo.org